Du tanker att din karlek mot honom kan fa honom att forvranga

Du tanker att din karlek mot honom kan fa honom att forvranga

Han befinner si sjalvcentrerad och ager nagon dubbel norm: han kan handlagga de villig ett takti saso han aldrig jag skulle tala. Han anse sig hava domstol mo att bli omhandertagen, servad och ompysslad skad kan inte handla detsamma stav de. Dessa karla har ofta orealistiska forvantningar pa sin partner, sasom sta honom skal vara saken dar “perfekta kvinnan”. Ino begynnelse kan hon idealiseras, endast darfor at om en stund bliva bestraffad nar hon inte kan liv opp mo hans orealistiska forvantningar.

Han vill rubba tillsamman eller vig sig hejdlost bittida i relationen. Det ha ar ett fason for honom att avsyna de, att “aga” de, sam han ager marigt att ja ifall n vill anst dessa foremal.

Han skrammer dig nar han blir arg. Han kan putta dej, knysta ringa hotfulla grejer, skjuta dej alternativt narma sig de villi en hotfullt fason. Han kan avskeda ino vaggen alternativt kross foremal nar han blir fortretad, ofta befinner sig det foremal saso n gilla alternativ jag ager. Det ha skanke direkt alternativt indirekt budskapet: “Se vad postorder brudstatistik mig kan foreta. Kommand gang ar det din tur”. Ifall er gralar ino bilen kan han kuska farligt hastig for att forskrack dig. Han kastar foremal omkring sig ino vredesmod. Han skyller tryt handlingar pa dej samt menar att det varje du sasom provocerade honom att gora det; hade han ick blivit sa frustrerad gallande dej hade han aldrig behovt fanga at det har upptradande. Inneha han gjort dessa saker age han allaredan naken dig forut fysiskt vald.

Han attraheras fran sarbarhet sam valjer flickvanner som nyss gatt via ett nodsituation eller forlust itu nagot daska. Han blir “raddaren”. Han kan mo sam med “radda” ett brud som fordom varit inom ett brutalt forhallande, blott darfor att foreta synonym sasom hennes forra partner gjorde.

Det ar centralt att kanna till att allihopa dessa handlingar ingar i det som befinner si fysiskt vald

Han behandlar de olik nar d befinner si med tillsamman andra persone. Han behandlar dig respektlost nar du befinner si ensamma, skad hojer dej at skyarna nar du hanga tillsamman andra. Eller tvartom.

Han valjer kanske partners sasom ar kopiost yngre annu honom

Han pressar de till sex alternativ far dej att effektuera somliga sexuella handlingar till din amna nar du ager sex.

sig sa att han ej beter sig respektlost, okansligt, sarande alternativt manipulativt till dig. Arme befinner si det angelaget att vara medveten om att din karlek mo honom icke kommer att ringa honom att omdana sig. N befinner si icke heller undantaget till saken da arme regeln. Ingen karlek kan ombilda nagon med ett misshandlande och kontrollerande karaktar. Sanningen ar att de majoriteten karlar, sasom drivs itu en behov bruten kontroll samt besiktning och som beter sig respektlost gallande gansk subtila takti, ick ar kapabla att omarbeta sig eftersom dom tillat manga vinster tillsammans sitt upptradand samt ehuru deras speciell problematik befinner si ingaende.

N tanker att om ni endast beter dig mot honom odla saso n allena skulle vilja bliv behandlad av honom, odla kommer han antlige att omarbeta sig sam exekvera dej jamstalld bra saso n behandlar honom. Det har ar ett mycket normal tankesatt stav kvinnor saso sjalva befinner sig mana forsavit att behandla andra antagligen samt sasom ar empatiska och vill existera forstaende. Sanningen befinner sig att han inte kommer att exekvera dig forbattrin ehuru n a din part behandlar honom empatiskt sam forstaende. Ett misshandlare tar det framfor sasom ett invit att fortga hantera dej illa. Han kommer att tillamp din empati sam onska att forsta honom istallet darfor att atersanda, gottgora eller sjalv anamma saken dar.